Gradska opština Palilula

Telefon: 2694-429, SMS: 069-8215-898
E-mail: kontakt@palilula.org.rs
Radno vreme: 10.00-16.00, svakog radnog dana
Pozivni centar: 3236-508
Izvodi iz matičnih knjiga: 3237-169
E-mail: info@palilula.org.rs

Uslužni centar MZ “Stara Borča“,
Ivana Milutinovića 12g, tel. 2722-660

Prijava komunalnih problema: komunalni_red@palilula.org.rs

Odeljenje javnih prihoda
Ilije Garašanina 5, tel.
324-5335

Policijska stanica
Mije Kovačevića 15, tel.
275-1630

Vatrogasni savez Beograda
Mije Kovačevića 24, tel.
245-8330

Nacionalna služba za zapošljavanje – Služba
Gundulićev venac 23-2, tel. 292-9293

Centar za socijalni rad
Cvijićeva 110, tel.
275-3557

Crveni krst Palilula
Cvijićeva 75, tel.
 276-9150

Gerontološki centar Beograd
Dnevni centar i klub, Jabučka 11, tel. 278-3348
Služba pomoći u kući, Jabučka 11, tel. 299-1286
Stacionar za bolesne i nepokretne, Diljska 2, tel. 278-3012

Kulturni centri

Centar za kulturu „Vlada Divljan“
Mitropolita Petra 8,
tel. 2764-866, 2764-686
www.ckvladadivljan.rs

DZ “Dr Milutin Ivković”, Knez Danilova 16, tel. 322-4321
Ogranak “Karaburma”, Pana Đukića 7, tel. 277-1172
Ogranak “Dunavski venac”, tel. 322-4321
ZS Krnjača, Grge Andrijanovića 8, tel. 208-5706
ZS Borča I, Ivana Milutinovića 10, tel. 322-4578
ZS Padinska skela, Nova bb, tel. 887-1721
ZS medicine rada, Vojvode Vuka 10, tel. 276-6855

Organizacije

Klub privrednika Opštine Palilula
Mitropolita Petra 8, tel. 2764-838

Omladinski klub Opštine Palilula
Cvijićeva 112, tel. 3294-733

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Palilula
Preradovićeva 4, tel. 764-138

Savetovalište protiv nasilja u porodici
Dalmatinska 47a, tel. 787-573, 2769-466

Društvo prijatelja dece
Kraljice Marije 35, tel. 064-222-0044

Opštinska organizacija Saveza slepih Srbije – Palilula
Ruzveltova 45, tel. 2754-321

Omladina JAZAS-a
Kraljice Marije 35, tel. 3302-000

Dobrovoljno vatrogasno društvo “Kotež”
Slavka Kolara 1a, tel. 3318-230

Dom zdravlja i zdrastvene stanice

Knez Danilova 16
Telefon: +38111 3224-321 do 325
E-Mail: office@dzpalilula.org.rs
Radno vreme:
Radnim danom od 7 do 20 časova
Subotom od 8 do 18 časova
Nedeljom od 8 do 18 časova
Pauza:
Pre podne od 9:30 do 10 časova
Posle podne od 15:30 do 16 časova
Pauza subotom, nedeljom i državnim praznicima:
Pre podne od 10 do 10:20 časova
Posle podne od 15:00 do 15:20 časova

OGRANAK „Stara Palilula“
Knez Danilova 16, Telefon: 3224-321 do 325

OGRANAK „Karaburma“
Zdravstvena Stanica  Pane Đukića 7,
Telefon: 2771-172; 2772-422
2771-930 vikend i praznik

Ambulanta „Višnjička banja“
Sestara Bukumirović 1a, Telefon: 2782-468

Ambulanta „Slanci“
Maršala Tita 50, Telefon: 2776-290

Ambulanta “ Veliko selo“
Beogradska 79 Telefon: 2784-729

OGRANAK „Dunavski venac“

Zdravstvena Stanica „Krnjača“
Grge Andrijanovića 8, Telefon: 2085-706
Služba za zdravstvenu zaštitu žena, tel. 2713-136
Služba polivalentne patronaže, tel. 2712-702
Služba fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, tel. 2712-705
Terenska služba, tel. 2085-706
Služba za laboratorijsku dijagnostiku, tel. 2712-734
Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, tel. 2712-386

Ambulanta „Kotež“
Slavka Kolara bb, Telefon: 2711-553

Zdravstvena Stanica „Borča 1“
Ivana Milutinovića 10
Opšta, Telefon: 3324-578
Pedijatrija, Telefon: 3324-530
Ginekologija, Telefon: 2722-647
Zubno/školsko, Telefon: 2722-649
Interno, tel. 3329-158
Služba kućnog lečenja i nege, tel. 3326-568

Ambulanta u Osnovnoj školi „Stevan Sremac “
Trg Oslobođenja 3

Ambulanta “ Borča 3″
Bratstva jedinstva 115, Telefon: 3324-358

Ambulanta u Osnovnoj školi „Rade Drainac“
Kovilovska

Ambulanta „Ovča“
Mihaja Emineskua 78, Telefon: 2731-573; 2731-990

Zdravstvena Stanica „Padinska Skela“
Ratomira Stojadinovića bb,
Ambulanta opšte medicine, Telefon: 8871-721;
Ambulanta Pedijatrije, Telefon: 8871-783;
Ambulanta „Glogonjski rit“, Telefon: 8844-017
Ambulanta „Jabučki rit“, Telefon: 2731-388
Ambulanta „Besni Fok“, Telefon: 8833-042
Ambulanta „Vrbovsko“, Telefon: 8811-069
Ambulanta „Kovilovo“, Telefon: 8871-248
Ambulanta „Dunavac“, Telefon: 064/ 82 09-594

MEDICINA RADA
Vojvode Vuka 10,  Telefon: 2766-85
Ambulanta PTT – Palmotićeva 2,
Telefon: 3245-531
Ambulanta „Partizanski put“
Čarli Čaplina 18, Telefon: 3295-509
Ambulanta „RTS“– Aberdareva 1,
Telefon: 3211-403
Ambulanta „Parking servis“
Knez Danilova 16, Telefon: 3224-321 do 325

Opštinska uprava

Odeljenje za finansije i privredu
Načelnik, V sprat, kancelarija 102
tel. 3245-233, 3242-452, 3236-221 lok. 238

Odsek za budžet i privredu
V sprat, kancelarija 100
tel. 3245-233, 3236-221 lok. 198

Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove
IV međusprat, kancelarija 66, 67, 68, 69
tel. 3236-514, 3236-221 lok. 187,192, 193, 218, 219

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
Načelnik, V sprat, kancelarija 95
tel. 3236-098, 3236-221 lok. 175

Upravno-pravni poslovi
V sprat, kancelarija 95
tel. 3236-221 lok. 175

Vanupravni poslovi
V sprat, kancelarija 95
tel. 3236-221 lok. 175

Odeljenje građevinskih i komunalno-stambenih poslova
Načelnik, III sprat, kancelarija 62
tel. 3236-505, 3236-221 lok. 158, 215

Odsek građevinskih poslova
III sprat, kancelarija 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58
tel. 3236-221 lok. 220, 155, 151, 152, 145, 147, 154, 159

Odsek stambenih i komunalnih poslova
III sprat, kancelarija 64
tel. 3236-221 lok. 144, 146

Odeljenje za inspekcijske poslove
Načelnik, II sprat, kancelarija 46
tel. 3231-569, 3236-221 lok. 164

Odsek za ozakonjenje objekata
II sprat, kancelarija 33
tel. 3236-221 lok. 133, 142

Odsek Komunalne inspekcije i  izvršenja
II sprat, kancelarija 35
tel. 3236-221 lok. 115

Odeljenje za opštu upravu
Načelnik, V međusprat, kancelarija 90
tel. 3240-049, 3236-221 lok. 172

Pisarnica
prizemlje, Uslužni centar
tel. 3236-221 lok. 107, 202

Služba zajedničkih poslova
tel.
323-5673

Informativna služba
tel.
324-4416

Javno pravobranilaštvo
tel.
381 11 323-6321

Hitne službe

Policija – 192
Vatrogasci – 193
Hitna pomoć – 194
Vojna hitna pomoć – 1976
Vojna policija – 19860
Služba za obaveštavanje i uzbunjivanje – 1985
AMSS pomoć na putu – 1987

Podrška za korisnike

Kontakt centar Telekoma – 19813
Prodaja usluga Telekoma – 19818
Predaja telegrama telefonom – 1961
Međunarodne telefonske usluge – 19011
Telefonski imenik – 11811
Prijava telefonskih smetnji – 19771

Mesne zajednice

# MZ “Tašmajdan”, Ilije Garašanina 20
# MZ “Starina Novak”, Kraljice Marije 3a, tel. 3376-393
# MZ “Stara Palilula”, Dalmatinska 25, tel. 2781-718
# MZ “Jovan Cvijić”, Cvijićeva 63, tel. 2761-587
# MZ “Nadežda Petrović”, Čarli Čaplina 14,
# MZ “Hadžipopovac”, Ruzveltova 43-45, tel. 2761-481
# MZ “Stara Karaburma”, Sime Šolaje 43a, tel. 2083-088
# MZ “Stevan Hristić”, Patrisa Lumumbe 70
# MZ “Despot Stefan Lazarević”, Garsija Lorke 11a
# MZ “Filip Višnjić”, Salvadora Aljendea 18a, tel. 2772-163
# MZ “Karaburma – Dunav”, Stevana Dukića 15, tel. 2772-281
# MZ “Rospi Ćuprija”, Višnjička 110v, tel. 2972-271
# MZ “Višnjička Banja”, Lepe Stamenković 87, tel. 2782-069
# MZ “Stara Borča”, Ivana Milutinovića 12g, tel. 3324-601
# MZ “Borča Greda”, Milana Toplice 31/1, tel. 2960-619
# MZ “Nova Borča”, Bele Bartoka 36, tel. 3325-547
# MZ “Ovča”, Mihaja Emineskua 79,
# MZ “Padinska Skela”, Padinska skela bb, tel. 8871-302
# MZ “Slanci”, Maršala Tita 50, tel. 2774-976
# MZ “Veliko Selo”, Beogradska 79, tel. 2781-387
# MZ “Višnjica”, Maršala Tita 103, tel. 2776-091
# MZ “Dunavski venac”, Zrenjaninski put 44, tel. 3317-197
# MZ “Kotež”, Trajka Grkovića 5, tel. 3317-405
# MZ “Bara Reva”, Pančevački put 91

Osnovne škole

“Filip Višnjić”, Salvadora Aljendea 17, tel. 208-3362
“Ivan Milutinović”, Višnjica, Maršala Tita 101, tel. 277-3965
“Kraljica Marija”, Ovča, Mihaja Emineskua 65, tel. 273-1495
“Jovan Ristić”, Borča, Bele Bartoka 48a, tel. 272-2515
“Braća Stamenković”, obrazovanje odraslih, Mitropolita Petra 8, tel. 361-3844
“Jovan Cvijić”, Danila Ilića 1, tel. 276-4558
“Jovan Popović”, Marijane Gregoran 62, tel. 278-3305
“Milena Pavlović Barili”, Romana Rolana 67, tel. 278-2201
“Olga Petrov”, Padinska skela 9, tel. 887-1763
“Oslobodioci Beograda”, Preradovićeva 2, tel. 729-3765
“Starina Novak”, Knez Danilova 33-37, tel. 334-7633
“Stevan Dukić”, Danteova 52, tel. 297-0147
“Stevan Sremac”, Borča, Trg oslobođenja 3, tel. 332-6580
“Dr Arčibald Rajs”, Patrisa Lumumbe 5, tel. 277-3932
“Rade Drainac”, Kovilovska 1, tel. 332-2950
“Vasa Pelagić”, Kotež, Milana Zečara 2, tel. 271-2982
“Vlada Aksentijević”, Poenkareova 8, tel. 276-2261
“Zaga Malivuk”, Grge Andrijanovića 18, tel. 271-2371

Srednje škole

Elektrotehnička škola “Rade Končar”,
Braće Grim 32, tel.
 276-1963
V beogradska gimnazija, Ilije Garašanina 24, tel. 323-6367
Poljoprivredna škola “PK Beograd”,
Krnjača, Pančevački put 39, tel.
271-2715
Tehnička PTT škola, Zdravka Čelara 16, tel. 329-0861
Srednja bogoslovska “Sveti Sava”,
Mije Kovačevića, tel.
276-4564
Železnička tehnička škola, Zdravka Čelara 14, tel. 276-2451

Biblioteke

“Milutin Bojić”, Ilije Garašanina 5, tel. 324-2418
“Hadžipovac”, Primorska 22, tel. 697-4120

“Stara Karaburma”, Višnjička 50, tel. 276-1244
“Novo naselje”, Patrisa Lumumbe 43, tel. 277-1280
“Pro Ćetković”, Pere Ćetkovića 12, tel. 278-4534
“Marijana Gregoran”, Salvadora Aljendea 18, tel. 275-6988
“Ovča”, Mihaja Eminesku 78, tel. 273-1631
“Borča”, Borča, Koste Manojlovića bb, tel. 272-3988
“Padinska skela”, Tržni centar bb, tel. 887-1879
“Dunavski venac”, Zrenjaninski put bb, tel. 271-8001
“Kotež”, Trajka Grkovića 5, tel. 271-9177

Copy link