Borča: Domaći izvori energije umesto uvoznog gasa

Palilula.info 14. april 2024.

U planu izgradnja istražne bušotine u okviru toplane „Batajnica” koja će pokazati na koji način energija podzemne vode može da se koristi. Cilj je da se svi potencijali povežu kako bi se bar delimično oslobodili od energetske zavisnosti

Geotermalni resursi neiscrpan su izvor energije, a prestonica izgleda njima ne oskudeva. U analizi koju je u prethodne tri godine uradio Rudarsko-geološki fakultet istraženo je 18 mesta i utvrđeno da je na šest lokacija gde su gradske toplane moguće koristiti ovaj potencijal. Daljim istraživanjima, kao najperspektivnije su se pokazale tri, a to su toplane „Batajnica”, „Borča” i „Dunav”. To znači da je dubina na kojoj se nalazi topla voda, kao i sama temperatura tih podzemnih voda na ove tri lokacije takva da ju je moguće primeniti u sistemu daljinskog grejanja. Na pojedinim lokacijama utvrđene su znatno više temperature, ali i znatno veće dubine (više od 3.000 metara), pa su ulaganja u takvu investiciju, kao i troškovi eksploatacije visoki.

– Praktično, samo u najhladnijim danima kada su temperature vazduha u minusu bismo morali da dodajemo malo gasa. U planu je i korišćenje geotermalnog potencijala i u Borči, gde bi on takođe mogao da menja gas u velikoj meri, kao i u toplani „Dunav” gde bi učešće geotermalne energije u ukupnoj potrošnji energije bilo manje. Ovde je nešto niži postotak zamene jer je ova toplana velika – objašnjava Vanja Vukić, direktor „Beogradskih elektrana”.

– Zbog toga ćemo u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom raditi metar po metar bušotine. Naša namera je da omogućimo naučnicima da obave svoja istraživanja i da na taj način naš rad bude doprinos nauci. Videćemo da li će posao moći da obavi neka od domaćih firmi. Postoje one koje su radile naftne bušotine za NIS, a ove bušotine za geotermal su slične njima. Ako ovaj posao ne bude mogao da obavi neko naš, svakako ćemo ići na međunarodne tendere – objašnjava Vukić.

Predviđeno je da se geotermalna energija koja bude proizvedena u toplani koristi za grejanje stambenih objekata, kao i za zagrevanje sanitarne vode.

– Kada budemo uradili istražnu bušotinu, imaćemo precizne informacije (temperature, hemijski sastav vode, dubinu, kapacitet…) na osnovu kojih ćemo odlučiti u kom pravcu ćemo dalje eksploatisati geotermalnu energiju. Naš cilj je da se u što većoj meri zameni uvozni prirodni gas i da se za grejanje koriste naši resursi. Sa time smo već počeli – ističe Vukić.

– Ideja nam je da napravimo jedan stabilni sistem i unapredimo ga. Uzor nam je bečka toplana koja objedinjuje nekoliko vidova energije u jedan sistem za grejanje. U budućnosti bi trebalo uključiti korišćenje otpadne toplotne energije iz svih potencijalnih izvora (sistemi vodovoda i kanalizacije, budući metro, data centri…). Cilj je ostvarivanje osnovnih načela koje postavlja predlog Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije, čije se usvajanje očekuje, a to su: dekarbonizacija, energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište i primena inovacija i novih tehnologija. Kapaciteti obnovljivih izvora nisu na prvi pogled veliki, ali suština je u tome da ih bude što više i da budu objedinjeni. Pored svih ovih napora koje „Elektrane” kao kompanija ulažu, potrebno je da naši sugrađani daju svoj doprinos u održanju energetske stabilnosti. Pre svega mislim na smanjenje potrošnje, odnosno potrebe za toplotnom energijom primenom mera energetske efikasnosti na njihove objekte i stanove (izolacija fasada, zamena stolarije i sl.) – naglašava Vukić.

Kraj grejne sezone

Grejna sezona u Beogradu koja počinje 15. oktobra završava se sutra. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti mogu biti zagrevani danima za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu.

U slučaju da i posle 3. maja RHMZ prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove energetike može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima ukoliko postoje i tehnički uslovi.

Izvor: politika.rs, Foto: Freepik
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link