DVD Palilula: Budi i ti dobrovoljni vatrogasac

Palilula.info 13. april 2024.

Građani Beograda pozvani su da postanu dobrovoljni vatrogasci.

Dobrovoljne jedinice obično deluju samostalno ili kao pomoć profesionalnim vatrogascima.

Po slovu zakona, dobrovoljna vatrogasna društva su u obavezi da formiraju operativne jedinice, a da bi neko postao dobrovoljni vatrogasac, uslov je da ima najmanje 18, a najviše 55 godina. Mora biti zdravstveno sposoban i stručno osposobljen, sa redovnom obukom.

Poziv da se priključite dobrovoljnom vatrogasnoj jedinici Palilula (DVJ Palilula) možete pogledati u nastavku.

Na javni oglas za prijem novih članova u DVJ Palilula mogu se prijaviti svi zainteresovani (žene i muškarci) iz Beograda koji ispunjavaju uslove i to:

– da kandidat nije mlađi od 18 odnosno stariji od 55 godina,
– da ima najmanje III stepen školske spreme,
– da je psihofizički i zdrastveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca,
– da ima stalno prebivalište na području grada Beograda,
– poželjno je imati B i C kategoriju,
– da nije član ni jednog drugog dobrovoljnog vatrogaskog društva.

Prijave slati na e-mail adresu
dvdpalilulabgd@gmail.com

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link