Novine u školama – Suspenzija učenika, ocenjivanje vladanja

Palilula.info 24. novembar 2023.

Primena novih zakonskih odredbi, koje između ostalog predviđaju da ocena iz vladanja ubuduće ulazi u prosek skoro svim đacima, kao i da učenici mogu da budu suspendovani sa nastave na pet dana, neće biti automatska, već će prema rečima prosvetnih radnika, stupiti na snagu najranije u drugom polugodištu.

Ukoliko učenik donese u školu drogu, alkohol, oružje, maltretira druge učenike – to predstavlja težu povredu obaveza i može biti udaljen sa nastave minimum pet dana, a maksimum do okončanja disciplinskog postupka.

To je samo jedna od novina koju predviđa izmena nekoliko prosvetnih zakona- Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – ZOSOV-a, Zakona o osnovnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju koji su nedavno usvojeni u Skupštini Srbije.

Osim udaljavanja sa nastave skraćeni su rokovi za disciplinski postupak, a nasilnici više nemaju mogućnost da se premeste u drugu školu dok se protiv njih vodi disciplinski postupak. Uvedene su i veće novčane kazne za roditelje, a vladanje se kao brojčana ocena uvodi od drugog razreda.

Udaljavanje učenika sa nastave mnogi su videli kao konačno rešenje za đake koji se bahato ponašaju u školi, maltretiraju drugu decu, ali i nastavnike, uništavaju školsku imovinu ili imovinu drugih đaka. Rešenje o udaljavanju učenika sa nastave donosi direktor škole. Zapravo, učenik prelazi na onlajn nastavu.

Robert Džunić, član Upravnog odbora Društva direktora Srbije i Radne grupe za sprečavanje nasilja u školama pojašnjava da učenik može biti udaljen iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Pojašnjava da se vaspitno-disciplinski postupak pokreće za teže povrede obaveza učenika – nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, diskriminacija, povrede ugleda, časti i dostojanstva.

U težu povredu obaveze učenika spadaju posedovanje i upotreba droge, alkohola, nikotinskih proizvoda, kao i unošenje u školu oružja i drugih predmeta kojim može da se povredi drugo lice.

„Direktor škole nakon procene Tima za zaštitu u školi, donosi rešenje o udaljenju učenika. Udaljenje učenika nije kazna, to je mera koja je u interesu smirivanja situacije u školi kao i smanjenja napetosti u školi. Ova mera predviđena je kao preventiva koja treba da se pozitivno odrazi na ponašanje učenika i na sam rad škole“, kaže Džunić.

Obaveze učenika i roditelja

Dok je na snazi mera udaljenja sa nastave roditelj učenika i učenik dužni su da se informišu o toku nastave, a škola je u obavezi da učeniku dostavi materijal za rad kako bi se obezbedio kontinuitet u procesu nastave.

„Samim tim uvažena su prava učenika na nastavni proces, te se udaljenje učenika, odnosno njegovo odsustvo ne smatra neopravdanim izostancima. Njegovo odsustvo tretira se kao učenje na daljinu, odnosno, onlajn nastava. Ova mera je preventivnog karaktera koja u teškim situacijama daje vreme školi za pravedno i zakonsko postupanje, a samom učeniku da ukaže na važnost poštovanja pravila u školi i ispunjavanja obaveza učenika“, objašnjava Džunić.

Dodaje da ova mera obavezuje roditelje na aktivno učešće u svim oblicima pojačanog vaspitnog rada sa učenikom kao i član zakona koji definiše odgovornost roditelja.

Takođe, među novinama je i brojčana ocena iz vladanja od drugog razreda osnovne škole i ona ulazi u prosek i utiče na opšti uspeh učenika. Džunić kaže da je cilj brojčane ocene iz vladanja je da ponašanje učenika bude vidljivo i za učenika i za roditelja, jer je dosadašnja praksa pokazala da roditelji i učenici opisne ocene iz vladanja ne sagledavaju na pravi način.

„Do sada se na ponašanje učenika reagovalo vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama, a ocene iz vladanja se utvrđivala na polugodištu i kraju školske godine, dok je u toku polugodišta bila opisna. Sada će ocena iz vladanja pratiti izricanje vaspitnih i vaspitni-disciplinskih mera i biće odraz sveobuhvatnog ponašanja učenika u datom momentu“, priča on.

Povećane novčane kazne

Navodi da kao što se ocene iz predmeta zaslužuju znanjem, ocena iz vladanja se zaslužuje ponašanjem u školi.

„Postoji potreba da ocena iz vladanja bude kao i ocena iz svakog drugog predmeta gde je učenik zaslužuje svojim znanjem, dok će ovde učenik ocenu iz vladanja zaslužiti svojim odnosom prema ostalim učenicima, zaposlenima imovini škole, estetskom izgledu škole, odnosno, svojim sveobuhvatnim ponašanjem“, navodi Džunić.

Novina u zakonskom okviru je i nemogućnost ispisivanja učenika iz škole do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka, što treba da spreči dosadašnje zloupotrebe. Dešavalo se da đaci protiv kojih se vodi disciplinski postupak ispišu se iz škole i upišu u drugu srednju školu. Stara škola obustavlja disciplinski postupak, a nova nema osnova da ga pokrene, tako prolaze bez ikakvih posledica.

Povećane su i minimalne novčane kazne za roditelje sa 5.000 na 10.000 dinara i sa 30.000 na 40.000 dinara. U toku disciplinskog postupka škole imaju obavezu da intenziraju saradnju sa MUP-om, Centrom za socijalni rad, lokalnom zajednicom.

Izvor: Euronews Srbija, Foto: Pixabay
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link
Omogući obaveštenja OK Ne, hvala