Spaljivanje kablova opasno po zdravlje

Palilula.info 24. maj 2023.

Prizori paljenja kablova nisu nepoznati građanima u pojedinim delovima Beograda. Često zbog toga ne mogu da otvore prozore i terase, a iznad naselja se po pravilu vije gust crni dim.

To je način da se izdvoji bakar, koji se, prema nezvaničnim informacijama, prodaje po ceni većoj od tržišne. A zbog spaljivanja kablova i drugog otpada u nehigijenskim naseljima i zagađenog vazduha, stanovnici okolnih naselja, u čijoj se blizini spaljuju kablovi, ističu da se često oseća neprijatan miris i da su više puta protestovali i slali peticije nadležnima.

„Svi oni koji se bave otpadom na način na koji ne bi trebalo, da pale i oslobađaju žicu od zaštitnog sloja su izloženi i toksičnim i kancerogenim materijama. Oni kraće žive. Oni pre oboljevaju”, izjavio je Slobodan Tošović, ekotoksikolog, konsultant UNECE.

„Poznati su pogubni efekti izlaganja dimu od ove vrste sagorevanja, pre svega na onog ko to radi a zatim i na okruženje”, ističe Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije.

Požari su česti, a vatrogasci i komunalna inspekcija zbog njih izlaze na teren, i to se stalno ponavlja jer otkupljivači kupuju metal iako vide da je izdvojen paljenjem.

Taj problem nije od juče, ali taj problem ne može da se reši sutra ili danas, to je neki problem koji sistemski treba da se reši“, izjavila je Mirjana Todorović iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Procenjuje se da je u Srbiji između 60 i 70 hiljada neformalnih sakupljača otpada koji obezbeđuju sirovine za reciklažnu industriju.

„Naša ideja je da za početak napravimo pilot projekat nabavimo jednu od tih mašina, merimo uspeh nekoliko meseci da vidimo da li ćemo uspeti da u nekoj značajnijoj eri prilagodimo te spaljivače sekundarnih sirovina da koriste tu mašinsku obradu“, kaže Bojan Simišić iz pokreta „Eko-straža”.

Spaljuju se vrlo često kradeni kablovi, a da bi došli do njih lopovi naprave i hiljadu puta veću štetu nego što zarade prodajom pretopljenog metala. Na stovarištima za otkup sirovina kablovi se pale zbog bakra koji je u njima i koji ima najvišu cenu od svih metala.

Preprodaju se još i mesing, gvožđe i razne vrste instalacionih kablova. U poslednje vreme, kako se čini zaposlenima na stovarištima, više ljudi dolazi da proda sirovine.

Udruženi poduhvat prodavaca i otkupljivača

Upućeni u ovu temu kažu da mnogi žive od preprodaje sekundarnih sirovina. Robu sumnjivog porekla najčešće otkupljuju nelegalni otpadi. Pretope metal i preprodaju dalje tako da je ukradenim stvarima teško ući u trag.

Neke firme za otkup sirovina kažu da ipak ima stovarišta koja ne prihvataju neke metale jer znaju da su ukradeni. Ali, često prodavci i otkupljivači ustvari rade zajedno.

Na stovarištima kažu da svaki prodavac sirovina kada dođe mora da popuni formular kojim garantuje da roba nije ukradena i da je praksa da pokaže ličnu kartu. Međutim, nije uvek tako.

Inače, krađa sekundarnih sirovina se smatra teškim krivičnim delom, a kazne se kreću od novčane do nekoliko godina zatvora (krivično delo Zagađenje životne sredine, član 260 stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije za koji je predviđena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna kumulativno).

Bezuspešne žalbe institucijama

Građani koji stanuju u blizini nisu sami krenuli da rešavaju ovaj problem na licu mesta. Najpre su se obraćali policiji koja im je rekla da nije nadležna. Potom su se obratili komunalnoj policiji.

– Komunalna policija nekad neće da izađe na teren. Nekad dođu, ali dok nađu patrolu, ovaj što je palio već završi i ode, i onda nam samo kažu da nisu nikog zatekli.

Informacije o paljenju i aktivnostima građani dele u okviru Facebook i Viber grupe.

Građani su se obraćali policiji, komunalnoj policiji, vatrogascima, opštini, ministarstvu.

Nelegalnim spaljivanjem kablova se bave razni sakupljači sekundarnih sirovina. Ovo nije problem Roma i od čega će da žive, kako se mogu videti komentari po društvenim mrežama. Ovo je problem životne sredine i zdravlja svih ljudi. A uvođenje u sistem sakupljača sekundarnih sirovina je rešivo, i to je druga tema. Ovo je isključivo tema zdravlja ljudi i nereagovanja nadležnih institucija na to.

Štetnost po zdravlje
Naučna savetnica Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu Dragana Đorđević ukazuje na kancerogene čestice koje odlaze u vazduh spaljivanjem kablova.

– Kablovi su obloženi polivinil-hloridom koji sam po sebi nije toksičan. Međutim ako se kablovi pale, polivinil hlorid koji je polimer se razlaže na monomere, na vinil-hlor monomer. Reč je o opasnom gasu koji je kancerogen i mutagen. Takođe, sagorevanjem se oslobađaju sitne čestice, manje od 200 nanometara, koje sadrže mnoštvo opasnih materijala i one prolaze u krvotok i pogubne su po zdravlje ljudi i sav živi svet. Cela zona oko mesta spaljivanja je pod velikim rizikom.

Paljenje kablova oslobađa na hiljade kancerogenih i mutagenih materija od kojih su najpoznatiji dioksini i furani.

Šta su dioksini i furani?

Dioksini su grupa hemijski srodnih jedinjenja koja su uporni zagađivači životne sredine. Dioksini se nalaze širom sveta u životnoj sredini i akumuliraju se u lancu ishrane, što znači da ako isparenja kablova izbegnemo aspiracijom ona padaja na tlo, završavaju na poljoprivrednom zemljištu ili podzemnim vodama i na kraju ih unosimo u telo preko lanca ishrane).
Dioksini su veoma toksični i mogu izazvati reproduktivne i razvojne probleme, oštetiti imuni sistem, ometati hormone i takođe izazvati rak.
Lista kancera za koje je utvrđena veza između njih i dioksina su:
– Sarkom mekog tkiva
– Ne-Hodgkinov limfom (NHL)
– Hodgkinov limfom
– Hronična limfocitna leukemija (CLL),
– Rak respiratornih organa (pluća, bronha, traheje, larinksa)
– Karcinom prostate
– Multipli mijelom
– Rak bešike
– Rak jetre

Eksperimenti su pokazali da utiču na brojne organe i sisteme, tako da nisu problem samo kancer, dioksine je mutagen i genotoksičan. Tako da može oštetiti DNK strukturu i dovesti do oštećenja na sledećem pokolenju. Jednom kada dioksini uđu u telo, traju dugo zbog svoje hemijske stabilnosti i sposobnosti da se apsorbuju u masnom tkivu, gde se zatim skladište u telu. Njihovo vreme poluraspada u telu procenjuje se na 7 do 11 godina.

Rešenja

Da bi se problem rešio, policija zajedno sa vatrogascima mora odmah da izađe na teren, da pronađu požar, ugase ga i privedu počinioce. U praksi, policija neće odmah izaći na teren. Ako i izađu na teren u nekom trenutku, to će najverovatnije biti bez vatrogasaca. Ne žele da traže gde je požar, a još manje da se voze po nekoj poljani ili šipražju. Ako nekim čudom uspeju da nađu požar, dotle će se počiniocu već razbežati, prenose nam građani

Predstavnik „Eko straže“ navodi tri rešenja.

– Prvo je da se uhapse počinioci na delu, da im se daju minimalne kazne, ali da prijave firme koje sve to organizuju i kupuju od njih. Drugo je da inspekcija proverava sakupljačke firme odnosno da li bakar ima tragove paljenja i da ih papreno kazni. Treće rešenje jeste da „Gradska čistoća“ nabavi mašinu koja odvaja izolaciju od bakra i da bude besplatno dostupna neformalnim sakupljačima na korišćenje – navodi Bojan Simišić.

– Neki građani uopšte ne reaguju na ovakve pojave što je veoma čudno. Ali se sve veći broj građana interesuje šta se dešava u okolini i kako mogu da poboljšaju svoje okruženje. Kao građani sada možemo samo da pokušamo da sprečimo lica koje pale kablove da to rade, trenutno nam je to jedino rešenje.

Stanovnici Višnjičke Banje, Karaburme i Mirijeva se guše od ovog dima i zahtevaju da se počinioci identifikuju i kazne shodno propisanom zakonu.

Izvor: RTS, srda.rs, palilula.info, Foto: Privatna arhiva
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link