Stambeno-poslovni kompleks u Višnjici sa više od 1.000 stanova

Palilula.info 22. decembar 2023.

U beogradskom naselju Višnjica u Bloku 2 u planu je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa “Esperanza”, koji čine dva stambeno-poslovna objekta A i B čija se realizacija planira u fazama. U funkcionalnom smislu, nakon završene realizacije svih planiranih sadržaja, kompleks će svojom arhitektonskom formom, oblikovanjem, materijalizacijom i jedinstvenim režimom korišćenja činiti jedinstvenu celinu.

Objekat A, spratnosti 2Po+P+5+Ps – 3Po+Su+P+7+Ps se sastoji od osam lamela različite spratnosti i zajedničkim podzemnim delovima i garažom. Objekat B, spratnosti 3Po+P+6+Ps – 3Po+Su+P+7+Ps sastoji se od šest lamela različite spratnosti i zajedničkim podzemnim delovima i garažom.

Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Modular Plus

U nižim etažama objekta A i B je poslovanje sa lokalima i različitim sadržajima poslovanja, kulture i zabave, kao i kapaciteti u svakom objektu za jedan depadans dečijih ustanova za grupe do 80 dece. Stanovanje je na višim etažama objekata, a podzemne etaže namenjene su garažiranju vozila, tehničkim prostorijama i ostavama stanara.

U objektu A projektovano je ukupno 460 stambenih jedinica različite strukture, 21 jedinica različitih poslovnih sadržaja i jedan depandans čiji je kapacitet 80 dece. Između lamela se nalaze podzemne korisne etaže i zajednička podzemna garaža za stacioniranje vozila za potrebe korisnika objekta A.

U objektu B projektovano je ukupno 623 stambenih jedinica različite strukture, 18 jedinica različitih poslovnih sadržaja i jedan depandans čiji je kapacitet 80 dece. Između lamela se nalaze podzemne korisne etaže i zajednička podzemna garaža za stacioniranje vozila za potrebe korisnika objekta B.

U podzemnoj garaži objekta A je planirano ukupno 612 parking mesta od kojih je 42PM namenjeno za osobe s invaliditetom. U podzemnoj garaži objekta B je planirano ukupno 785 parking mesta, od kojih je 68 PM namenjeno za osobe s invaliditetom.

Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Modular Plus

U garažama i na otvorenom prostoru planirane su potrebne površine za “biciklane” za parkiranje bicikala.

Lamele oba objekta su pozicionirane na kaskadnim i denivelisanim platoima u skladu sa nagibom terena i planiranim saobraćajnim površinama. Sa platoa je omogućen pešački pristup objektima sa pripadajućim lamelama.

Glavnim pešačkim tokom – promenadom ostvarena je kvalitetna pešačka komunikacija sa platoima između objekata, kao i veza sa planiranim ulicama Nova 1 na jugu i Nova 2 na severu. Promenada je u funkciji javnog korišćenja sa denivelisanim prodorom kroz sredinu kompleksa i različite širine.

Sa promenade je obezbeđen pristup na platoe između objekata i osobama sa smanjenom sposobnošću kretanja. Promenada ima za cilj da fizički i vizuelno poveže sve lamele u kompleksu, kao i objekte koji će biti realizovani u naspramnim Blokovima 1 i 3.

Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Modular Plus

Pozicioniranjem objekata omogućeno je da se formiraju kvalitetne uređene i slobodne i zelene površine koje sa glavnim pešačkim tokom doprinose ugodnom ambijentu za stanovanje i poslovanje. Kompleks karakterišu i uređene slobodne i zelene površine, prostori za igru dece, obrada partera i urbani mobilijar savremenog izgleda (fontane, klupe) koji dominiraju prostorom.

Za objekte A i B je planirano po devet faza izgradnje. BRGP za objekat A iznosi 72.181 m2, a za objekat B 102.205,5 m2.

Investitor je fizičko lice, a za urbanistički plan, koji je na javnom uvidu do 11. januara, bio je zadužen Studio N iz Beograda. Idejno rešenje uradio je biro za projektovanje Modular Plus Beograd.

Izvor: eKapija
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link