U planu oko 2.000 stanova, predviđeni i privredni kompleksi

Palilula.info 10. april 2024.

Na Paliluli u Beogradu je u planu formiranje novog naselja sa privrednom zonom, gde se na površini od 297 hekatara planira izgradnja privrednih i stambenih kompleksa.

Prema nacrtu PDR područja između SMT Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd-Pančevo, koji je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio na javni uvid, predviđeno je skoro 80 ha za površine za stanovanje, 36 ha za komercijalne sadržaje, 46 ha za privredne zone i još 32 ha za privredne parkove.

Ovim planom predviđeno je da na ovoj lokaciji bude izgrađeno 2.045 stanova, za 7.874 stanovnika, kao i da bude zaposleno 3.730 ljudi.

PDR predviđa i izgradnju predškolskih ustanova, osnovne škole i ustanove primarne zdravstvene zaštite. Naime, za ukupni broj stanovnika od oko 7.600, kako se navodi, potrebno je obezbediti kapacitet za obuhvat oko 559 dece.

Za smeštaj dece predškolskog uzrasta planiraju se dva kompleksa predškolskih ustanova, maksimalnog kapciteta 270 dece. Za smeštaj dece školskog uzrasta u osnovne škole, planira se jedan kompleks osnovne škole, kapaciteta 720 učenika.

Kako se navodi u dokumentaciji, u planu je i izgradnja železničkih koloseka koji se odvajaju od pruge Beograd-Pančevo, a koji bi služili za opsluživanje planirane luke u zoni Pančevačkog rita.

Nacrt Plana detaljne regulacije je izradio Urbanistički zavod Beograda po narudžbini Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Javni uvid trajaće do 13. maja.

Izvor: Kurir.rs/eKapija, Foto: Vladimir Šporčić/Tanjug
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link