Folija u proizvodnji povrća – 5 razloga zašto

Palilula.info 4. novembra 2021.

Folija je višestruko korisna u proizvodnji povrća. Između ostalog čuva vlagu u zemljištu i kvalitet plodova, utiče na temperaturu i kvalitet zemljišta…

Gajenje povrtarskih biljaka na zemljištu prekrivenom različitim folijama u odnosu na gajenje na golom zemljištu ima više prednosti.

Prednosti gajenja povrća na foliji

Temperatura
Temperatura zemljišta ispod neprozirne polietilenske folije na dubini od 5 cm je u proseku 2-2,5 ºC viša. Viša temperatura zemljišta deluje na brži razvoj biljaka tako da pri gajenju na neprozirnoj foliji biljke za berbu dospevaju do 2 nedelje ranije, a pri gajenju na prozirnim folijama i do 3 nedelje

Kvalitet zemljišta
Zemljište ispod folije ostaje rastresito i takvo zemljište omogućuje bolju snabdevenost korena biljaka kiseonikom, podstiče mikrobiološku aktivnost u zemljištu, što ima pozitivan uticaj na razvoj biljaka.

Sačuvana vlaga
Prekrivanjem zemljišta različitim folijama sprečava se evaporacija a akumulirana vlaga u zemljištu služi za rast biljaka. Za uspešnu povrtarsku proizvodnju neophodno je i navodnjavanje i to kapanje pomoću cevi koje su postavljene ispod neke od folija.

Brži razvoj
Brži razvoj biljaka gajenih na zemljištu prekrivenom nekom od folija pospešuje veću koncentracija ugljen dioksida, značajnog za razvoj biljaka koji kao produkt mikrobiološke aktivnosti iz zemljišta izlazi isključivo kroz rupe na folijama gde se nalaze biljke i one ga mogu upijati u znatno većoj koncentraciji.

Sačuvani plodovi
Većina plodova nalazi se na foliji tako da su oni čistiji od gajenih na golom zemljištu a kako nisu u dodiru s zemljištem manje su skloni bolestima. Upotreba nekih od folija povećava troškove proizvodnje ali povećanjem prinosa, dobijanjem kvalitetnih plodova i ranijim dozrevanjem, upotreba etil-vinil-acetatne folije je ekonomski isplativo ulaganje.

Vrste folija
U proizvodnji kvastavca i brojnog drugog povrća najraširenija je crna neprozirna folija koja je delotvorna zaštita od korova i dobro čuva vlagu zemljišta ali je nerazgradiva pa je potrebno sklanjati sa proizvodne površine.

Bela neprozirna folija se koristi u svrhu održavanja temperature zemljišta za kulture koje su osetljive na visoke temperature, kao što je salata. Neprozirnost ove folije takođe onemogućava rast korova i gubitak vlage iz zemljišta.

U proizvodnji povrća uglavnom se koriste fotorazgradive folije koje se sa sazrevanjem povrća potpuno razgrade i na taj način ne narušavaju ekološku ravnotežu u zemljištu. Kako su te folije propusne za svetlo, ispod njih se mogu razviti korovi pa je potrebno pre njihovog postavljanja da se primene herbicidi.

U proizvodnju povrća postepeno se uvode –IR folije koje prekrivaju useve, selektivno propuštaju sunčeve zrake, greju zemljište, onemogućavaju rast korova. Zemljište se ispod njih brže zagreva nego ispod neprozirnih a povrće dolazi na berbu 7-10 dana ranije nego pri gajenju na neprozirnim folijama.

Osim prekrivanja zemljišta u proizvodnji povrća sve se više koristi i prekrivanje useva sintetičkim materijalima pod nazivom – Agryl, Lutrasil ili Verteks. Koriste se za zaštitu useva od niskih temperaturama u ranoprolećnom i kasnojesenjem gajenju, najviše u gajenju krastavaca, mrkve, salate. To su tanke, poluprozirne folije propusne za svetlo,vazduh i vodu. Male su težine i ne oštećuju prekrivene biljke.

Uz njenu primenu moguće je obaviti setvu desetak dana od optimalnog agrotehničkog roka za određeno proizvodno područje a početak plodonošenja može biti i 2 nedelje ranije. Folija predstavlja fizičku prepreku za ptice, ublažava udarce kišnih kapi na zemljište čime se sprečava stvaranje pokorice. Ne sme biti prenapregnuta kako ne bi sprečavala rast biljaka. Može se koristiti tri sezone uz pažljivo rukovanje, a sve prednosti rezultiraju višim prinosom kvalitetnijih plodova i čine proizvodnju isplativijom.

Pripremila Ljiljana Vuksanović, Izvor: Savremena proizvodnja povrća, Foto: jcomp
Folija u proizvodnji povrća – 5 razloga zašto
Copy link