Efektiva: Inspekcija da poseti Beogradske elektrane zbog odlaganja grejne sezone

Palilula.info 25. oktobra 2022.

Udruženje potrošača “Efektiva” predalo je Gradskom sekretarijatu za inspekciju, nadzor i komunikaciju zahtev za sprovođenje inspekcijskog nadzora i pokretanje prekršajnog postupka protiv Javno-komunalnog preduzeća “Beogradske elektrane”, zbog, kako su naveli, neosnovanog odlaganja grejne sezone.

„Komunalno preduzeće je obavezno da tarifnom kupcu isporučuje toplotnu energiju za grejanje stambenih i poslovnih prostorija u toku grejne sezone i za pripremu tople vode neprekidno u toku cele godine, u skladu sa zaključenim ugovorom o prodaji toplotne energije“, naveli su iz „Efektive“.

Kako su istakli, preduzeće je dužno da distribuira toplotnu energiju svim tarifnim kupcima, uz podsećanje da grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila.

„JKP Beogradske elektrane je bez pravnog osnova donelo odluku o odlaganju početka grejne sezone, a da prethodno Odluka Skupštine grada Beograda nije izmenjena, čime je postupio suprotno navedenim odredbama“, navedeno je u saopštenju.

Kako su naglasili, Skupština grada je organ koji je nadležan za donošenje ili izmenu odluke o snabdevanju toplotnom energijom, „a ne Gradsko veće, za koje je gradonačelnik Aleksandar Šapić rekao da je donelo odluku“.

„Budući da Gradsko veće nije organ nadležan za ovakvu izmenu Odluke o snabdevanju toplotnom energijom, to vodi zaključku da je Odluka i dalje na snazi i da se ista mora poštovati. S tim u vezi, jasno je da je grejna sezona morala da počne 15. oktobra“, ukazali su iz „Efektive“.

Podsetili su da je prema Odluci, propisano da se novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara kazni komunalno preduzeće ako ne isporučuje toplotnu energiju u predviđenom roku dok traje grejna sezona, a da je za odgovorno lice u komunalnom preduzeću predviđena novčana kazna od 25.000 dinara.

Podnet zahtev za umanjenje cene grejanja za tekuću grejnu sezonu

Udruženje potrošača Efektiva uputilo je Sekretarijatu za energetiku grada Beograda zahtev za pravično umanjenje cene za grejnu sezonu 2022-23. svim tarifnim kupcima na terotiriji Beograda, koji su korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“.

„S obzirom na to da je vreme trajanja grejne sezone smanjeno za 15 dana, što predstavlja 8,33 odsto ukupnog trajanja grejne sezone, i u tom perodu nije bilo isporučene toplotne energije, predlažemo da se za isti procenat umanje računi potrošača za period od 12 meseci“, navelo je Udruženje potrošača Efektiva.

Podsetili su da je, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom grada Beograda, kao i članu 80. Zakona o zaštiti potrošača, predviđeno da potrošač ima pravo na reklamaciju i umanjenje cene, za vreme trajanja nekvalitetnog grejanja.

Izvor: Beta, Foto: Shutterstock
Efektiva: Inspekcija da poseti Beogradske elektrane zbog odlaganja grejne sezone
Copy link