Kako roditelji mogu do subvencija za privatne vrtiće?

Palilula.info 14. oktobar 2021.

Projekat subvencionisanja boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama, za koju nema mesta u državnim, započet je 2015. godine.

Na ime refundacije dela troškova do avgusta 2021. godine isplaćeno je 16,9 milijardi dinara. Trenutno Grad Beograd subvencioniše boravak 21.385 dece u 435 privatnih vrtića, kaže sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda Slavko Gak.

“Jedini uslov za ostvarivanje prava na refundaciju jeste da su roditelji odbijeni u državnom vrtiću, nakon čega uzimaju potvrdu o tome, takozvanu odbijenicu, sa kojom mogu dobiti pomoć Grada Beograda”, navodi Gak.

Kada je reč o cenama i refundaciji novca roditeljima koji svoju decu upisuju u privatne ustanove, čije cene se na mesečnom nivou kreću od 250 pa do 500 evra u zavisnosti od opremljenosti, lokacije i samih programa, naš sagovornik navodi da je ekonomska cena državnih vrtića 28.015 dinara, dok iznos subvencije za privatne vrtiće iznosi 80 odsto od pomenute ekonomske cene.

“Ovo je iznos koji se maksimalno, mesečno, uplaćuje roditeljima kao subvencija za boravak deteta u privatnom vrtiću i to je 22.412 dinara. Ovo je suma kojom Grad Beograd subvencioniše boravak i dece u državnim vrtićima, budući da roditelji u državnim vrtićima plaćaju 20 odsto ekonomske cene, odnosno 5.603 dinara. U privatnim vrtićima roditelji plaćaju razliku u ceni, oni biraju vrtić, uslove, sklapaju ugovor sa vrtićem, Sekretarijat ima ugovornu obavezu sa roditeljima, njima direktno uplaćujemo novac, ne vrtićima”, ističe Gak.

Prema njegovim rečima, broj predškolaca konstantno raste, pa je tako broj dece obuhvaćene predškolskim obrazovanjem sa 45 odsto, koliko je iznosio u 2012. godini, porastao na današnjih oko 74 procenta.

“Beograd je to uspeo podizanjem svesti o značaju predškolskog vaspitanja i obrazovanja za razvoj dece, a potom i smanjivanjem cene vrtića koja sada iznosi oko 5.600 dinara, dok je pre nekoliko godina dostizala 9.900 dinara. Ona čini 20 odsto ekonomske cene vrtića, odnosno onoga koliko realno, tržišno, košta boravak deteta u predškolskoj ustanovi. Tu su i saradnja sa privatnim vrtićima i otvaranje novih mesta u državnim vrtićima”, kaže sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Grada Beograda.

U ovom trenutku u beogradske državne i privatne vrtiće sa subvencijom Grada ide oko 80.000 dece. To je 34.000 dece više u odnosu na 2012. godinu kada je Beograd imao oko 46.000 dece u vrtićima, zaključuje naš sagovornik.

Izvor: biznis.rs
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter, Threads i Linkedin.
Kako roditelji mogu do subvencija za privatne vrtiće?
Copy link