Venčanje: Procedura i potrebna dokumentacija za stupanje u brak

Palilula.info 5. april 2024.

Ukoliko razmišljate skoro o venčanju, na sajtu Grada Beograda objavljen je spisak potrebnih dokumenata, cena taksi i usluga, kao i procedura zakazivanja matičara.

Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani Srbije:

– Važeće lične karte budućih supružnika
– Po potrebi i druga dokumenta i dokazi
– Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi
– Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka, ukoliko je tražena usluga

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan ili oba supružnika strani državljanin:

za državljanina Republike Srbije:

– Važeća lična karta
– Po potrebi i druga dokumenta i dokazi
– Dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi
– Dokaz o uplaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka, ukoliko je tražena

usluga za stranog državljanina:

– Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan izvod koji je preveo ovlašćen sudski tumač
– Uverenje o slobodnom bračnom stanju propisno legalizovano i koje je preveo ovlašćeni sudski tumač
– Važeći pasoš stranog državljanina
– Po potrebi i druga dokumenta i dokazi

Za venčanja u sedištu matičnog područja, odnosno u sali za venčanje, mladenci plaćaju samo republičku administrativnu taksu koja iznosi 380 dinara.

Za venčanja van sedišta matičnog područja, ali isključivo na teritoriji matičnog područja u kome se zakazuje venčanje, cena usluge izlaska matičara na teren iznosi 16.101 dinara i jedinstvena je na teritoriji celog grada Beograda.

Za stara, nemoćna i bolesna lica (uz medicinsku dokumentaciju) ova usluga iznosi 330 dinara.

U Sekretarijatu za upravu Gradske uprave grada Beograda, poslovi vođenja matičnih knjiga u gradu Beogradu se obavljaju na 21 matičnom području.

Kontakt podaci matičnih službi za zakazivanje venčanja:

Takovska 12 – 011/323-28-65

Borča, Ivana Milutinovića 12 G – 011/332-48-91

Radno vreme matičara u gradu Beogradu prilagođeno je radnom vremenu gradskih opština, od 7.30 do 16 časova.

Zakazivanje venčanja takođe se obavlja u radno vreme.

Izvor: N1 Beograd, Foto: Freepik

Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link