Nepoznavanje prava šteti zdravlju

Palilula.info 7. septembar 2022.

Prema svim važećim propisima zaposleni u zdravstvenim ustanovama bi trebalo da budu aktivni u pružanju tačnih, jasnih i preciznih informacija o pravima i načinima ostvarivanja prava za dobijanje zdravstvenih usluga.

Jedan od glavnih ciljeva dobre komunikacije između zdravstvenih ustanova i pacijenata je da pacijenti blagovremeno dobiju zdravstvenu uslugu.

U slučaju kada nije moguće da zdravstvena ustanova pruži uslugu ona ima obavezu da poduči pacijenta šta sve treba da preduzme da bi zaštitio svoje zdravlje.

U praksi je najčešća povreda prava pacijenata na refundaciju troškova zdravstvene zaštite kada zdravstvena ustanova nije u mogućnosti da pruži uslugu koja je pokrivena obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

Prema iskustvima pacijenata izdvojeno je nekoliko karakterističnih situacija kada pacijentima budu uskraćene informacije i zdravstvena usluga, a oni primorani da plate i „iz džepa“ za uslugu koja se nalazi u okviru zdravstvenog osiguranja.

Kroz različite infografike ćemo prikazati situacije kada pacijenti i pacijentkinje ne mogu da ostvare svoja prava iz zdravstvenog osiguranja i zašto je bitno da budu upoznati sa svojim pravima. Pacijenti su nam predstavili situaciju kada ne radi aparat, a prema zdravstvenom stanju pacijenta i medicinskoj dokumentaciji hitno mora da se uradi snimanje. Zbog nedostatka informacija, pacijent snimanje uradi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi i duplo plati uslugu. Jednom je plaćeno putem doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a drugi put „iz džepa“, navodi koordinatorka mreže Jelena Stanković.

Ukoliko pacijenti duplo plaćaju zdravstvene usluge, oni su oštećeni finansijski. S druge strane, ako pacijenti ne mogu da dobiju zdravstvenu uslugu koju zdravstvena ustanova treba da im pruži, a oni nemaju finansijskih sredstava da plate „iz džepa“ zdravstvenu uslugu u privatnom sektoru, njihovo zdravlje može biti oštećeno.

Izvor: dijalog.net, Foto: pixabay.com
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link