Ako je isključena ova usluga ne možete da plaćate gradski prevoz

Palilula.info 3. april 2024.

Pod VAS uslugama podrazumeva se širok spektar servisa koji se mogu naručiti SMS-om na određene kratke kodove, kroz aplikacije ili sa raznih web portala, a u koje spadaju različiti zabavni i edukativni sadržaji, kao i servisi poput plaćanja parking usluge.

“Svaku od nabrojanih usluga omogućavaju mnogobrojni operateri usluga sa dodatom vrednošću kojima se od strane operatera mobilne telefonije obezbeđuju brojevi u formatu propisanom u Planu numeracije, kako bi preko njega mogli da omoguće korisniku naplatu pojedinih usluga“, navode iz Telekoma.

Većina je upoznata sa VAS servisima, kroz aktivaciju servisa poput horoskopa i slično i to je papreno naplaćeno preko računa za mobilni telefon. Zato budite oprezni.

Ukoliko ste imali iskustva a niste uspevali da se odjavite sa pomenutih servisa pozovite svog mobilnog operatera i tražite da vam ukine mogućnost VAS uslugu. Ukoliko vam je potrebno, pitajte da vam ostave mogućnost plaćanja preko sms za parkiranje.

Kako VAS servisi funkcionišu?

Neki od VAS servisa funkcionišu tako što se nakon prijave od strane korisnika vrši isporuka zahtevanog sadržaja na određen vremenski period, sve dok se korisnik ne odjavi sa servisa, pri čemu se servis tarifira u skladu sa cenovnikom određenog operatera usluga sa dodatom vrednošću. S tim u vezi, prijavom na servis sa dodatom vrednošću korisnik prihvata uslove operatora čije usluge koristi. Dakle, korisnici su ti koji iniciraju zahtev za VAS usluge određenog operatora usluga sa dodatom vrednošću (provajdera).

Na pitanje da li su takve pojave česte u Srbiji i koliko učestalo korisnici prilažu ovakav tip žalbi iz Telekoma ističu: „Budući da se prati rad servisa da li su u skladu sa odredbama RATEL-a, kao i Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću, preduzimaju se sve mere da ne dolazi do zloupotreba koje bi nanele štetu korisnicima. Dešavaju se pojedinačni slučajevi zloupotreba, ali ne često“.

Kako se zaštiti od VAS usluga

Kako ne bi došli u situaciju da postanu žrtve ovakvih vrsta usluga korisnici bi trebalo da se informišu o VAS uslugama pre iniciranja iste. Kao i kod drugih digitalnih usluga potrebno je da pročitaju uslove korišćenja usluga pre iniciranja naplate.

„Telekom Srbija ima razvijen sistem zaštite korisnika, i u slučaju sumnje na zloupotrebu, preduzimaju se odgovarajuće mere, kako bi se iste sprečile, a korisnici zaštitili. U slučaju da se utvrdi da pojedini servisi provajdera ne posluju regularno, dolazi do blokiranja tih servisa, koji se dalje ne mogu koristiti, a prema korisnicima se preduzimaju mere storniranja spornog VAS saobraćaja, korekcijom računa, ili se vrši povraćaj kredita za prepaid korisnike“, ističu iz Telekoma.

Takođe, kada korisnici shvate da su prevareni mogu da se obrate Operatoru usluga sa dodatom vrednošću čije su usluge korišćene, svom mobilnom operatoru ili RATEL-u.

Na pitanje kako se najčešće završavaju ovakvi slučajevi i da li se korisnicima vraća novac iz Telekoma odgovaraju da u slučaju da se utvrdi da je došlo do neregularnosti na strani Operatora usluga sa dodatom vrednošću, odnosno da je korisnik oštećena strana, pristupa se rešavanju prigovora, storniranju spornog VAS saobraćaja, korekcijom računa, ili se vrši povraćaj kredita za prepaid korisnike.

Izvor: BIZLife, Foto: Pexels
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook, Instagram, Twitter, Threads i Linkedin.
Ako je isključena ova usluga ne možete da plaćate gradski prevoz
Copy link