Koliko košta „registracija“ električnog trotineta i šta je potrebno?

Palilula.info 8. april 2024.

Podsećamo da građani svoja „laka električna vozila“ (konkretno, električne trotinete) mogu registrovati do 15. juna, jer će od tog datuma samo ovi e-dvotočkaši moći da učestvuju u saobraćaju.

Navodi se takođe da građani svoje električne trotitene mogu registrovati do 15. juna. Dakle svako ko poseduje eletrični dvotočkaš moraće da podnese zahtev za izdavanje nalepnice.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila).

Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Pored sve navedene dokumentacija, vlasnici moraju dostaviti i fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, popunjenu i potpisanu izjavu na posebnom obrascu, ali i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice za laka električna vozila.

Cena izdavanja nalepnice za laka električna vozila odnosno trotinete iznosi 1.560 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500 dinara.

Izvor: Nova Ekonomija, Foto: Unsplash
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link