Iznajmljujete stan na dan? Poreska uprava ima obaveštenje za vas!

Palilula.info 29. april 2024.

Poreska uprava donela je rešenja o plaćanju poreza za obveznike koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, odnosno izdavanja stana na dan za 2024. godinu.

Iz ove institucije ističu da su poreska rešenja predata pošti 19. aprila, što znači da se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti.

Svi zakupodavci su po Zakonu o porezu na dohodak građana u obavezi da od ostvarenog prihoda deo odvoje za državu na ime poreza. Jedini izuzetak su pravna lica kada se porez prebacuje na firmu koja je zakupac.

Većina stanodavaca je upoznata sa obavezom da se za izdavanje nekretnine plaća porez, kao i da se stanari moraju prijaviti nadležnim institucijama, ali je u praksi veoma mali broj ljudi koji to i čini. S druge strane, kako tvrde poznavaoci prilika, niko ni ne proverava da li postoji ugovor između gazde i stanara, niti da li je plaćen odgovarajući porez.

Ipak, treba znati da je zakonska regulativa u ovoj oblasti poslednjih godina znatno pooštrena, pa se tako kazne za fizička lica koja izdaju stan, a nisu prijavila podstanare kreću i do 300.000 dinara, dok je za pravna lica maksimalna kazna još veća – 800.000 dinara.

Na godišnji iznos zakupnine država se ugrađuje 20 odsto. Nekada stanodavci ovu obavezu prebacuju na zakupce podizanjem kirije za iznos poreza, ali retko ko pristane da pod tim uslovima iznajmi nekretninu.

„Vlasniku stana se ne isplati da prijavi porez, jer mu po njegovoj računici to smanjuje prihod. Recimo, ako stan košta 500 evra mesečno i on plati porez, ostaje mu 400 evra. U svojoj glavi računa da je prihodovao za 100 evra manje“, ističe Mitić.

Prihodi ugostitelja, odnosno lica koja imaju pravo na izdavanje nekretnina, spadaju u kategoriju ostalih prihoda i oporezuju se stopom od 20 odsto. Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos od pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

Kome se podnosi prijava za izdavanje nekretnine u zakup?

Lica koja žele da se bave poslovima izdavanja nekretnina treba najpre da se obrate jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat koji će biti predmet izdavanja, i to odeljenju za turizam i ugostiteljstvo.

Prijava se vrši elektronskim putem, a ima za cilj otpočinjanje procedure u kojoj nadležna lica lokalne samouprave uvidom na terenu i pregledom objekta konstatuju u koju kategoriju spada objekat, te da li je podoban da bude predmet izdavanja, kao i da li su ispunjeni drugi zakonski uslovi.

Nadzor nad primenom odredaba relevantnih zakona o turizmu i zakona o ugostiteljstvu vrši Ministarstvo turizma i omladine preko turističkih inspektora, odnosno jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske delatnosti pružanja usluga smeštaja u kućama, apartmanima, sobama, stanovima i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji, kao i u objektima domaće domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu.

Izvor: Ljiljana Begović / biznis.rs, Foto: Vecislavas Popa / Pexels.com
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link