Sve poskupljuje, pa i održavanje zgrada: Šta se sve menja?

Palilula.info 16. oktobar 2023.

Vlasnici stanova ubuduće bi trebalo da plaćaju novu stavku na mesečnom nivou u iznosu oko dva evra i to za osiguranje zgrada za štetu prema trećim licima.

Ovo je predviđeno Nacrtom izmena i dopuna Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Plaćanje osiguranja za zajedničke delove zgrade se uvodi kao obaveza, a sami stanari bi birali osiguravajuću kuću. Mesečni iznos osiguranja plaćali bi ili preko Infostana ili preko uplatnice stambene zajednice, piše Euronews Srbija.

To, međutim, neće biti jedini dodatni trošak, budući da bi trebalo oko 300 dinara više da plaćaju tekuće održavanje jer će stambene zajednice u novim zgradama biti u obavezi da imaju potpisan ugovor sa firmama za tekuće održavanje.

Tako bi vlasnici stanova umesto 470 dinara, tekuće održavanje zgrade koja ima lift plaćali oko 800 dinara mesečno.

To su dve stavke koje će biti veće u odnosu na troškove koje su do sada imali vlasnici stanova, bar prema Nacrtu izmena i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, o kojima je završena javna rasprava.

Obavezno osiguranje zajedničkih delova zgrade

Ukoliko budu usvojena nova rešenja, uvodi se obavezno osiguranje zgrada prema trećim licima.

“To do sada nije bilo obavezno, nego je bilo po izboru stanara i stambene zajednice. Međutim, mi smo u praksi imali dosta slučajeva gde su štete nanete trećim licima, na primer od padanja fasade, snega sa krova ili oštećenih trotoara, kada su osiguravajuće kuće tužile stambene zajednice. To su bili veliki iznosi”, rekao je predsednik Udruženja profesionalnih upravnika Ljubiša Banovački.

Prema njegovim rečima, osiguranje će biti oko dva evra po stanu mesečno, a osiguravajuće kuće će dati svoje ponude u zavisnosti od broja stanova i visine osiguravajuće sume.

“U zavisnosti od toga da li zgrada ima, na primer, ravan ili kosi krov, kakva je fasada, u kakvom je stanju, kakvi su rizici, osiguravajuće kuće će pripremiti ponudu, ali generalno u proseku to je oko dva evra po stanu mesečno”, kaže Banovački.

U slučaju da se obruši fasada na nečiji automobil, platiće osiguravajuća kuća u zavisnosti do kog iznosa.

Ako je to iznos na primer 5.000 evra, stambena zajednica će učestvovati 500 evra, a ostalo će dati osiguravajuća kuća“, dodao je on.

Obavezan ugovor sa firmama za tekuće održavanje zamenama i dopunama Zakona uvodi se i obaveza da stambene zajednice imaju potpisan ugovor sa firmama za tekuće održavanje.

Banovački kaže da je na primer u većini starih zgrada u Beogradu to Gradsko stambeno i da se ta usluga plaća preko Infostana.

Ubuduće bi, dodaje on, nove zgrade morale da imaju potpisan ugovor sa nekom firmom za tekuće održavanje i hitne intervencije. Ta sredstva se uplaćuju na račun stambene zajednice.

“Do sada su oni radili interventno, na primer kada imaju kvar, pozovu firmu i to ona završi, a sada će imati ugovor o tekućem održavanju koje će isto biti neki dodatak na već postojeće tekuće održavanje. Neće to biti veliki iznosi, možda 300 dinara više po stanu, ali opet će to zavisiti od toga šta tekuće održavanje obavezno podrazumeva, da li samo izlazak zbog hitne intervencije ili neki trošak održavanja, na primer, zamenu nekih delova cevi ili nekog ventila”, rekao je Banovački.

On kaže da je sada propisano tekuće investiciono održavanje sa nekim minimalnim cenama, a ubuduće će za tekuće održavanje sigurno biti suma od 470 dinara za zgrade sa liftom.

“Od tih para sada plaćaju samo čišćenje zgrade, ubuduće će to neko tekuće održavanje možda umesto 470 dinara, biti 700 ili 800 dinara”, rekao je Banovački. On kaže da će sa novim rešenjima u vezi sa tekućim održavanjem i osiguranjem poboljšati kvalitet stanovanja i da će stanari imati manje troškove kada se pričini neka šteta.

“Plaćaće to osiguranje na mesečnom nivou, ali kad se dogodi šteta, one su velike i trenutno su neke stambene zajednice u narednih pet godina opterećene velikim iznosima zbog pričinjene štete”, rekao je Banovački.

Izvor: Euronews Srbija/021.rs
Pratite nas i na društvenim mrežama: Facebook | Instagram | Twitter | Threads | Linkedin
Za pitanja ili predloge o saradnji možete nas kontaktirati na navedenu mail adresu: marketing@palilula.info
Copy link