Simboli na ambalaži koje bi potrošač trebalo da zna

Palilula.info 12. novembra 2023.

Enormne količine novca svakodnevno odlaze na prehrambene i ostale proizvode, na globalnom nivou. Svaka ambalaža, odnosno proizvod, mora da sadrži određene naznake, oznake i opise, i to je ustanovljeno svetskim, ali i lokalnim zakonima.

Ipak, koliko dobro znate šta kupujete? Osim što, na primer, pročitate koju vrstu kafe ste odabrali ili koji tip šampona. Većina ljudi, zapravo, ne zna šta znače određeni simboli.

Na prehrambenim proizvodima uglavnom ćete naići na natpise “najbolje upotrebiti do (određenog datuma)”, odnosno “upotrebljivo do“, i tu nema mnogo dileme. Druga oznaka je dosta “striktnija”, i uglavnom prati namirnice kao što je meso. S druge strane, poštovanje roka trajanja je malo drugačije kada govorimo o kozmetici. Osim što mora biti naznačeno kada ističe taj rok – od datuma proizvodnje, isto tako ambalaža mora sadržati simbol “otvorene kutijice”, na kojoj piše broj – 6, 9, 12, 24. Ti brojevi su, zapravo, meseci. Toliko smete da koristite proizvod – od datuma otvaranja. Ovo je sedam simbola, koji se često nalaze na ambalažama proizvoda, a na koje bi trebalo da obratite pažnju.

Tri zelene strelice

Ovaj simbol znači da pakovanje može da se reciklira ili je već reciklirano, a uglavnom je reč o papiru i kartonu.

Precrtana kanta

Ako ambalaža ima ovaj simbol, to znači da je zabranjeno odlaganje u kućni otpad, odnosno dozvoljeno je odlaganje na za to predviđena mesta, a uglavnom se misli na elektronski otpad. Poznato je da ni baterije ne bi trebalo bacati u kante za smeće u kući. Najbolje je sačuvati ih i odneti u supermarket, gde postoji adekvatna kanta.

Zelena strelica u krugu

Simbolizuje čin da je proizvođač već uplatio određeni iznos organizaciji, koja se brine za prikupljanje otpada.

Crna čaša

Na šta vas podseća ovaj simbol, na staklenu čašu za vino? U pravu ste. Ovo je oznaka transportne ambalaže – lako lomljivo. Pored prikazanog simbola, najčešće se nalaze i strelice koje pokazuju u kom položaju bi trebalo da se postavi kutija prilikom prevoza i skladištenja robe.

Otvorena kutijica sa brojem

Dolazimo do oznake koju smo već objasnili ranije u tekstu. Dakle, reč je o roku upotrebe nakon otvaranja. Ako ste otvorili nov šampon, a na ambalaži je prikazana ova oznaka sa brojem 6, to znači da proizvod možete koristiti u narednih pola godine.

Oznaka “CE”

Skraćenica od “Conformité Européenne” (eng. “European Conformity”), odnosno znak da proizvod zadovoljava uslove sigurnosti, zaštite, ljudskog zdravlja, životne sredine i javnog interesa.

“EVRO” cvet

U poslednje vreme naširoko se govori o zaštiti životne sredine, odnosno njenom ugrožavanju putem raznih faktora delovanja. Ovaj simbol upravo označava najmanji uticaj na životnu sredinu, tokom celog procesa proizvodnje.

Dodaci životnim namirnicama

Posebnu pažnju treba obratiti na oznake, kojima se bliže objašnjava prisustvo pojedinih supstanci u proizvodima, pa zato u nastavku opširnije o oznaci ”E”, uz koju su ispisani brojevi.

Pod šiframa E100-199 kriju se veštačke boje. Posle dugotrajnog korišćenja namirnica sa ovakvim dodacima, kod osetljivih osoba mogu se javiti svrab, pojačano suzenje očiju, oticanje, pa čak i astma. Simbolima E200-299 označava se prisustvo konzervanasa, koji se primenjuju da bi se produžila trajnost hrane. E200 je sorbinska kiselina, E202 i E203 su aditivi sa kalijumom i kalcijumom (mogu se naći u margarinu, majonezu i vinu), E260 je sirćetna kiselina, E261 kalijum-acetat, E270 mlečna kiselina, E290 ugljen-dioksid, E296 jabučna kiselina… Svi ovi dodaci su bezopasni.

Ipak, trebalo bi izbegavati benzeovu kiselinu – E210, kao i njene soli – E211 i E213, koje se često nalaze u gotovim salatama, a mogu biti opasne za astmatičare i osobe alergične na polen, jer mogu izazvati polenske reakcije. Nitriti E249 i E250 i nitrati E251 i E252 koriste se kao dodatak prerađevinama od mesa. Ove materije mogu izazvati kancer ukoliko se pre upotrebe zagreju, te zato salame, parizere i kobasice treba obavezno čuvati u frižideru i jesti hladne.

Pod šiframa E300-E321 su antioksidansi koji sprečavaju da kiseline prodru u namirnice. Ukoliko dodatno uzimate vitamin C, amino-kiselina E300 neće predstavljati problem. Dodaci pod šiframa E310, E311 i E312 manje su opasni, mada mogu izazvati reakcije na koži ili glavobolju. Obično se stavljaju u žvake i sladoled.

Od šifre E453 pa nadalje, nalaze se učvršćivači. To su supstance koje se dodaju u puding i želatin i nisu opasne, jer se prave od kukuruza i krompira. Ipak, veće količine mogle bi da izazovu opstipaciju.

Šifrom E620 označena je veštačka aroma. Ona se stavlja u kobasice i razne vrste soseva. Može da izazove alergiju, migrenu ili probleme sa probavom.

Izvor: Telegraf Biznis
Simboli na ambalaži koje bi potrošač trebalo da zna
Copy link